4art curs d’Estudis anglesos a la Universitat de Barcelona.  6 mesos d’Erasmus estada a Alemanya Heidelberg. diploma de Cambridge de nivell  C1 (advanced).  Autor de dos llibres de poesia anglesa.

Teacher information

Designation

Profesor